เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for April 26, 2016

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 155703 109932 50392 13416 81886 30834 21904 2854 78694 42879 10652 74943 13786
CAD 121080 37104 25105 47268 72952 35188 21503 2990 61748 41145 7873 27276 25727
CHF 42860 23990 14725 8314 12978 10159 14760 12477 10179 1395 3506 17542 12968
EUR 340200 99072 138739 182996 138270 49917 54976 65407 48424 118082 97835 47618 90830
GBP 243829 40431 89100 182392 114786 18039 36976 145261 24990 8739 70519 54424 84743
JPY 168767 97470 30972 40734 108419 28797 27610 6006 45579 36184 45004 81734 35361
MXN 117178 34602 53917 73672 54328 4952 4981 47776 62131 22999 3844 30223 31267
NZD 33789 24459 17075 4851 14224 4399 2410 6267 10698 1645 10001 19014 8491
RUB 29786 7075 4358 22012 24903 699 525 15435 22450 5273 0 7109 5026
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้