เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for May 03, 2016

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 142695 99024 46629 14397 72974 27031 20849 4358 65410 35969 7103 68478 15046
CAD 123864 39840 20897 47204 77949 35585 23783 2821 66794 40643 6278 30255 22972
CHF 41656 21297 14468 8250 13120 11445 13404 11798 10500 1390 3444 14938 13053
EUR 360461 113034 136653 184524 156966 54626 58565 64509 69774 127077 93316 51355 89978
GBP 248180 46105 86513 179607 122729 17600 34070 147495 39700 8543 69731 54733 76816
JPY 161529 85627 24106 41904 107399 31203 27229 7846 44178 34269 41473 63441 33832
MXN 116533 35753 48173 64851 52301 4858 4988 39442 56739 16506 4925 33750 24983
NZD 36578 25306 16106 6791 17334 4420 3077 7311 13737 1947 9487 20351 8021
RUB 28426 7945 3494 19655 24479 826 453 14828 22584 3200 0 8302 3604
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้