เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for May 17, 2016

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 114119 71793 46900 15864 41952 23648 22453 9553 32914 32441 7371 42813 14673
CAD 124370 37009 14303 50005 83532 34985 24164 1839 75499 43750 5915 28502 13679
CHF 44754 22463 18316 13948 9508 7687 16274 17842 7666 1443 2717 16123 17312
EUR 349559 101723 124310 186065 151949 50428 61957 62501 65525 122994 97766 48634 71176
GBP 239158 37533 75955 181722 120787 14844 37357 147755 36114 4108 76744 54283 62240
JPY 158909 86165 27246 41969 104408 27296 23776 7646 38022 34761 43816 67494 37287
MXN 134805 25219 70910 96000 47068 4123 7364 44361 52246 45230 4711 20170 47729
NZD 43986 32545 25857 7388 14213 3750 3613 17176 10765 1842 19635 18679 7608
RUB 27480 6849 2747 19755 24210 876 523 14828 22575 3300 0 7206 2597
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้