เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for May 31, 2016

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 114647 44560 49318 44974 36356 22158 26018 35884 21794 21889 9977 27458 16344
CAD 126518 38753 12494 51879 82201 32940 28877 3906 71659 49896 8895 23635 9509
CHF 57175 24291 24162 25286 11466 6951 20900 28424 1742 977 3248 18311 30203
EUR 356178 98218 135872 198726 148012 48602 61662 75509 31570 123417 102426 47103 108677
GBP 243685 36546 69397 180591 128607 17361 36494 147251 47176 4674 76759 51812 52122
JPY 156499 46964 32127 78749 92275 27453 28764 12566 22257 28343 45616 64787 39690
MXN 143577 20193 75808 107837 49790 4529 6961 50253 46663 50929 4967 17000 61820
NZD 44604 31919 26415 9061 14500 3495 3560 18981 11420 1840 20195 17576 6754
RUB 28196 7509 2918 19745 24260 792 868 14828 22635 3300 0 7866 2668
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้