เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for June 14, 2016

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 79135 39512 46290 15871 6253 21639 24479 8391 2906 25111 7890 20051 22717
CAD 177711 42394 23954 74637 115547 43849 21379 354 71145 43609 8971 26554 19923
CHF 43110 28492 21362 6722 4691 7253 16414 16990 1969 1836 2210 16234 21720
EUR 325402 104510 160999 168953 98248 43988 58204 79214 10230 125648 101938 34745 104819
GBP 206389 61706 98367 124129 65518 14966 36916 118981 2547 2123 81758 55304 58677
JPY 139052 77703 22013 28678 86062 29950 28256 2286 2561 29870 42618 65862 19123
MXN 110890 16894 82513 88752 19688 4025 7470 39696 27742 48554 5832 14790 65299
NZD 41919 29558 33376 7076 5538 5261 2981 1011 4338 2616 21875 30581 8802
RUB 42219 14538 8311 24088 30828 1120 607 16147 28867 3910 0 14535 4892
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้