เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for June 21, 2016

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 78925 38611 45654 16500 10357 21470 20570 7574 5456 25165 8543 18437 24315
CAD 118157 40664 38069 44071 58205 31672 20133 0 47181 48559 10081 25067 33983
CHF 38535 24016 17635 5635 4852 8263 15427 16012 2584 2287 1268 11203 18486
EUR 317400 88639 149985 174231 100833 44046 56098 82416 10981 127836 97940 20771 99392
GBP 199189 41707 93654 134361 66143 16881 33152 124704 2910 2014 79676 40365 56844
JPY 144710 79398 27102 30450 86992 32011 27765 3130 2993 30922 43184 66825 22600
MXN 111143 13509 82389 92449 19222 3370 7717 41234 28202 50351 6089 11318 63838
NZD 43562 30013 33058 8232 7418 5199 2968 1564 6518 2119 21875 32019 8428
RUB 35807 16553 11165 18279 24169 975 473 13387 29100 3910 0 16785 5755
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้