เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for July 19, 2016

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 99518 61642 28211 12042 46274 23499 22698 2831 39605 17696 8578 46513 18874
CAD 117603 43086 21018 42753 70432 30754 25143 456 59515 53899 7787 22557 19480
CHF 41766 23191 18504 11659 3928 6286 18704 21991 1415 1843 2210 10593 18384
EUR 388905 111578 211469 225909 101654 40631 64995 131597 10055 118973 95861 47774 152822
GBP 225589 27959 102345 171835 71248 17445 43646 163130 3953 7351 69947 19984 79458
JPY 158366 79864 40511 46993 85719 28948 29575 20446 2298 26734 42658 72635 26719
MXN 103432 24675 64041 70493 28513 3742 6356 38226 33901 24049 4799 25458 44730
NZD 41199 29156 26983 7029 11129 4666 2739 2097 10398 1711 19488 29862 5061
RUB 38785 21423 11552 16077 26808 1285 425 10685 32955 4410 0 21525 5055
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้