เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for August 09, 2016

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 102059 59586 24702 10178 52574 29620 22108 1421 42519 22138 8505 43735 20051
CAD 115796 43647 28281 42636 58173 28893 28722 2865 44934 53223 10201 21813 22840
CHF 43405 20426 20319 14971 4026 7132 18184 24254 1494 1904 2109 8719 20222
EUR 368693 100442 198841 218984 99470 41599 62714 127026 10982 121696 95146 30468 134266
GBP 243430 35523 125605 181773 71182 20680 41189 174237 7270 7524 74561 25102 92882
JPY 167011 86719 37888 49619 95343 28827 31934 20403 10622 32514 42948 75174 35902
MXN 127632 19963 74325 89724 35020 5442 5784 48096 33460 26831 4952 19773 50823
NZD 41475 28314 28927 7865 9045 4916 3123 1587 13950 2747 14903 29860 5952
RUB 31187 13541 6483 16715 24294 931 410 10558 28774 4450 0 14298 1423
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้