เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for August 16, 2016

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 112135 68945 27832 9177 60033 31323 21580 1340 49463 22431 8973 51862 23016
CAD 124610 46118 33645 43388 66154 34416 24123 3136 50841 59048 8566 18804 30019
CHF 42786 19996 21541 13157 4640 8662 15634 22825 2121 2417 1158 7422 22413
EUR 366037 103060 195568 208203 99798 46303 62200 112228 11099 126444 97456 33869 132494
GBP 248568 35890 130128 187068 69903 20675 43602 177906 4504 8986 76341 23807 95771
JPY 165905 88273 32267 46280 99196 28977 32067 12629 17136 33316 36588 75185 30065
MXN 120749 24542 70265 78627 33325 5679 5258 36692 32287 28554 4534 22366 45566
NZD 43268 28980 29675 8865 9909 5296 3557 2053 15006 2245 15727 31678 5673
RUB 33309 15892 7943 16396 25000 1021 366 10528 29783 4450 0 16334 2323
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้