เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for January 17, 2017

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 87631 42401 37556 24813 21441 18830 27047 21723 4207 20679 15714 21966 30986
CAD 100307 32064 37520 37227 32371 29655 29055 1313 25401 30698 7428 27646 33424
CHF 45713 7166 20849 32142 5929 6064 18594 29420 1542 2088 1929 7656 23163
EUR 415090 128846 195346 225333 150756 52044 60121 108841 68017 150057 89517 40110 151134
GBP 228782 55242 121484 144232 67053 25566 36503 150438 5597 9295 69971 29831 95926
JPY 211752 28560 106390 164514 57301 15246 44629 94641 18204 23661 49679 25780 74689
MXN 177433 22573 95894 138023 64084 6702 7320 64142 43438 62373 7699 20187 87764
NZD 45994 25517 37805 16566 4544 3872 3606 15593 1246 1834 27162 22344 10100
RUB 29023 18279 1483 8822 26679 1922 861 2046 23573 6649 0 17681 4589
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้