เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for January 31, 2017

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 101420 59187 47131 14533 30063 25632 22158 6852 32296 23101 17144 40959 18670
CAD 114274 44939 41467 36065 46014 31672 25195 1740 51165 34465 7262 34355 25166
CHF 49558 6812 23952 32754 9049 9362 15927 27462 9964 2095 2019 9194 20923
EUR 405541 125689 171402 218274 164996 52495 60060 106345 88659 139095 84312 45287 129247
GBP 211910 42232 104004 138852 69077 24110 32113 123278 6059 9354 68504 27611 80598
JPY 204494 32216 90547 152598 71166 17341 40442 79028 32070 25532 45810 29118 64858
MXN 184327 26000 89208 142169 78258 6086 6789 63740 48738 64325 4900 21195 87998
NZD 51587 32712 33734 13518 14149 5350 3697 7248 13040 2073 18482 34307 12834
RUB 30480 19617 2382 8922 27197 1941 901 2046 23708 6749 0 18872 5871
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้