เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for February 14, 2017

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 127869 79313 55095 16536 49043 30286 21997 6493 55960 24377 18708 61496 21407
CAD 125056 53152 33812 37935 66128 32385 23532 2897 68402 35841 6204 39846 19854
CHF 47482 6608 18092 32860 13288 7540 15628 27422 13479 1695 1504 10245 16291
EUR 406350 125333 172097 216770 159331 53762 64437 110772 72320 130400 91890 42453 132489
GBP 212044 39039 104567 143574 69947 25432 33531 126175 7867 10666 72434 24351 76987
JPY 204277 27701 78985 155557 80051 17924 42146 86324 34127 22753 54227 22875 54635
MXN 190028 30271 90484 143548 83212 6237 6360 63959 71013 66478 4968 25606 73638
NZD 56314 36565 33689 14467 19525 5006 2824 7702 22726 990 18248 38565 8560
RUB 30417 19639 1437 8924 28107 1854 873 2046 24736 7147 0 18643 4549
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้