เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for April 04, 2017

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 137172 90215 40622 17082 72342 28205 22538 7095 76394 28886 7865 68385 17778
CAD 133688 38535 68760 66642 27932 25653 34138 31037 14599 25472 9993 24711 66647
CHF 39010 5694 19519 25348 3731 7804 15596 15795 809 2239 2228 7210 18944
EUR 397594 155468 166873 173689 166592 58899 54591 77711 71467 161999 96683 50153 117506
GBP 241774 30741 130414 178783 71911 24828 32027 136022 21161 10690 85046 30500 80038
JPY 194368 41313 87113 126068 65862 23907 38313 72069 55443 27220 50973 35502 37219
MXN 199099 80979 90667 108561 104857 8583 2599 49695 127050 63036 2394 73435 55429
NZD 40904 17009 31733 19914 4502 3627 4315 20278 1845 2019 15961 14149 17058
RUB 40555 26561 6429 12543 33363 1451 763 1086 28938 5739 0 30888 10136
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้