เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for May 16, 2017

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 138755 52244 45900 63428 54442 19729 35059 57758 34695 10231 20299 43306 38560
CAD 219483 39130 137130 145253 36569 30961 41645 88384 11636 27712 39914 35178 114805
CHF 48928 3946 25108 35259 4950 8662 17809 19869 1865 1848 3375 10577 22991
EUR 431659 164234 126630 186406 236357 66697 54350 76757 131617 171645 74388 55162 88600
GBP 256035 48369 81364 170287 138282 30416 29426 125466 77937 20322 72378 48279 52376
JPY 222510 41963 101971 155071 72713 21089 43439 95184 31296 24813 63658 37309 63860
MXN 183857 92686 22632 81075 156495 8312 2946 39539 128458 38085 2930 91411 35730
NZD 45187 11918 23872 29921 15501 3012 5478 25113 2943 1661 11458 13360 23133
RUB 35954 11976 1983 22711 33110 1267 861 4023 32370 6472 0 23465 2311
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้