เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for June 13, 2017

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 134959 33134 34645 65992 59467 23179 28193 55529 34259 5640 10673 29709 37914
CAD 204115 26781 115376 134249 36156 26763 36261 75975 11825 32873 38009 18134 93867
CHF 55138 8518 22978 31071 16355 14339 14595 12567 10914 3031 2880 14084 20535
EUR 474300 164227 85174 211353 301281 74330 63455 80403 166583 168662 69385 61696 51695
GBP 269593 40552 79993 171312 127420 26706 31157 129970 58651 20576 73011 34694 54526
JPY 210617 34160 84713 144233 83337 23534 33877 83980 44854 24692 58978 29495 51596
MXN 233490 123468 27654 84029 186727 9817 2933 26814 144242 36697 3239 122018 39529
NZD 53576 27261 25666 19392 21735 5518 4770 10544 6125 1980 10147 30015 25921
RUB 41874 8954 2601 31403 38313 1492 935 5927 31093 6375 0 20469 2802
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้