เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for August 08, 2017

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 149911 92077 34067 16430 91905 38294 20829 5105 82096 6723 13611 94322 22819
CAD 205963 98237 35416 58066 143051 44677 22513 25017 124211 43030 5738 79476 37178
CHF 43122 15268 16670 14459 11011 12186 14232 4424 9042 3497 3187 21726 12948
EUR 461152 201231 107546 157833 279623 79479 51374 46898 166487 184035 86423 83468 58135
GBP 208091 58617 83777 108561 87823 31984 27562 68377 28716 17895 67427 47945 59954
JPY 232827 39810 135623 165991 55822 20076 34432 106471 29386 23062 48293 34972 104360
MXN 218908 130668 24231 76063 189073 9396 2823 9064 163153 57405 4616 135448 36296
NZD 53151 40241 6756 5948 41840 6256 3849 3531 31042 2856 8836 38872 7796
RUB 35470 3177 8975 30771 25230 1480 1223 5255 22729 8021 0 20521 8535
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้