เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for September 05, 2017

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 168171 103353 38449 22559 105748 39494 21209 4180 97300 17736 18268 99677 16445
CAD 203353 94732 41088 62321 133671 42612 24906 22941 124280 52752 4435 72221 32046
CHF 42019 11892 14063 16668 10961 11888 15424 6566 7481 2938 3252 18744 11223
EUR 464988 194976 98667 171223 291891 79011 54652 38344 165140 204580 93873 81977 51920
GBP 219048 54454 107381 124851 72606 28462 27780 83584 5936 19851 72075 41351 81720
JPY 213200 47285 120230 136437 58205 25417 30704 72562 19740 26370 45342 44005 102300
MXN 240705 141051 27439 79810 199169 8911 3164 9037 169956 57773 5072 145861 35718
NZD 46094 26773 12050 12532 29056 5188 3387 4274 12354 2441 9873 26307 13295
RUB 40072 5839 5353 32357 33294 1733 1282 2604 24993 8249 0 21260 5613
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้