เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for September 26, 2017

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 154112 103507 26313 14921 104186 33429 21358 1959 97273 19096 17619 94306 10974
CAD 181913 102688 28083 33487 130317 43302 21077 1668 109834 46938 9922 81703 26020
CHF 39765 14926 16788 13773 6109 9794 15596 3133 3261 1276 3585 24271 13449
EUR 429111 183679 95512 152592 261208 75618 55169 34253 122254 196538 96156 70012 50279
GBP 195509 80145 75091 66178 80987 35311 25556 33399 16737 20229 70891 67932 50612
JPY 207097 42963 114310 140482 50047 17058 36146 94302 10111 21643 51624 44129 92474
MXN 219926 134621 50894 75173 164278 8424 3046 8088 128814 59217 5002 138918 73145
NZD 35914 22369 14316 7499 17287 5760 4025 5639 5360 2115 8527 20299 15276
RUB 41496 16680 5280 22573 34859 2243 1357 192 32839 5562 0 31841 6913
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้