เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for October 17, 2017

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 134145 85763 23963 11903 86204 33902 21401 3066 74481 12065 20442 79248 10135
CAD 174347 94507 19421 35726 131461 41088 20439 1230 109255 44841 13574 76590 14346
CHF 55168 22174 27105 24390 7105 7722 20076 14198 3641 576 4257 31790 24632
EUR 446338 186751 96299 165127 276217 73394 52756 39581 137232 206703 97305 70431 55097
GBP 186473 72871 67824 73965 82580 32003 28435 42566 14977 19703 78511 59436 38280
JPY 257087 55010 156296 174720 51833 16284 37885 123587 11812 19019 45896 55265 135023
MXN 188907 98936 27869 81992 155590 6347 3816 12405 105158 63673 4113 100667 63327
NZD 33757 20423 13446 8147 15703 4470 3891 5858 4171 1390 8176 19998 16048
RUB 50736 24823 10534 23511 38764 2402 1438 192 35871 5540 0 41046 12893
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้