เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for October 24, 2017

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 134558 85819 28569 13359 82097 33435 21947 2625 69311 12000 23586 80514 12582
CAD 172673 96561 24229 33619 123307 39433 22077 1174 103153 42361 14602 79106 16858
CHF 63892 22539 34136 32145 6888 7974 21634 22151 3609 576 5115 31881 30544
EUR 445018 183539 100035 165585 271183 73900 51806 38628 134813 208170 98930 69117 58958
GBP 188064 66162 67647 80830 83812 31301 26834 45996 15316 19722 77869 60235 39696
JPY 282230 60077 176934 195330 48338 17157 47292 145551 10991 18670 40832 56266 149873
MXN 180527 87536 31835 84813 142951 6532 4095 12913 92332 66608 4421 88873 67323
NZD 41185 20549 19938 15287 15808 4749 4839 13399 3303 1666 8496 19498 22988
RUB 51417 25421 10696 23654 39326 2342 1395 151 36182 5552 0 41811 13322
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้