เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for February 13, 2018

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 113967 49208 40127 32965 48963 28899 21982 15556 45417 13620 17703 49473 21374
CAD 155262 62535 30006 52333 102577 36669 18954 6170 93575 36893 10781 60459 20356
CHF 74651 17763 37688 41948 23165 13850 12708 28273 18891 4505 5233 25748 34248
EUR 564233 230785 103496 235656 411639 84269 35575 75711 311832 253649 115234 86687 51901
GBP 193326 64164 49224 85580 115995 36901 21426 44617 60228 27899 64954 67078 21990
JPY 260170 42299 157808 180507 73346 34265 25917 115945 83978 32209 10497 61712 123849
MXN 196517 122762 25984 66644 165749 6422 4095 7621 101126 73602 18368 104179 60489
NZD 53739 28648 26428 20176 22882 4682 4196 19103 18438 6222 3043 23022 27135
RUB 49422 18376 586 29400 47935 1646 901 585 46474 15308 0 31153 1707
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้