เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for February 27, 2018

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 111306 47255 37681 32477 45598 28595 25048 14522 43021 11618 16703 50098 19461
CAD 145351 54279 32059 48621 86754 37480 21567 5735 75024 33124 12016 51165 24152
CHF 69018 15888 31887 38838 22705 12994 13128 23769 18678 4965 4799 24442 28477
EUR 567463 238287 100310 227585 404040 88189 49711 82842 303236 242187 110489 86607 53046
GBP 196913 62924 50237 89864 114904 37019 24666 42421 58960 28383 60036 67571 23889
JPY 263066 44539 141190 180046 91470 33993 25918 112117 108175 34319 13637 65290 98619
MXN 189222 120144 27637 61521 156533 6841 4336 5735 92160 83053 13182 89381 68341
NZD 58443 32179 33170 20539 20242 4794 4100 18883 18159 6996 3603 25581 30113
RUB 50973 18591 1511 30364 48248 2018 1214 0 46399 17858 0 29944 2983
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้