เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for April 24, 2018

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 122645 49580 52976 49598 34595 21905 33512 42220 17754 6515 30725 47417 36378
CAD 120406 23559 48703 61316 39466 30820 27526 21075 17996 32900 20036 16634 43368
CHF 71004 29376 39601 35272 8090 6322 23279 33592 1233 1136 10626 28942 33660
EUR 494154 216944 86350 187816 344556 77520 51374 38249 265356 259619 80092 56370 48017
GBP 183826 90186 52821 52018 100901 35685 24167 8892 50770 29570 53709 93404 31424
JPY 155237 59253 58670 66251 65056 26624 28402 20496 46044 37687 23536 54800 41826
MXN 232193 140739 51956 82904 176341 8089 3435 7981 96768 110487 11508 96998 105417
NZD 55385 39933 15499 10134 35435 4972 4105 4173 31714 10983 5467 33949 12387
RUB 29058 14486 688 13032 26837 1540 1533 3748 25777 8117 0 15422 1347
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้