เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for June 05, 2018

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 143872 51719 71927 70654 34052 18407 34801 83456 14106 4644 41496 29086 46035
CAD 158317 35266 51305 90417 70056 27679 32001 23734 11496 31156 23487 21355 45333
CHF 100867 16349 55565 77895 15444 6147 29382 74937 1607 2118 20006 12467 43480
EUR 576287 239904 150668 248379 342981 69447 64081 87429 214080 254374 110809 67518 100985
GBP 239409 78577 71232 125986 122187 25365 36509 71354 37313 35219 72327 63987 41822
JPY 146448 52060 55497 62362 52615 26407 32717 28503 29974 30421 28759 42295 37643
MXN 202098 69986 81096 119881 105929 4320 7162 45676 107410 90543 30390 50084 38804
NZD 62065 33307 28924 25033 25708 2586 6294 29345 19823 4571 9713 23151 23618
RUB 27480 12444 798 11785 23784 3026 2673 2301 22286 14077 216 7170 1254
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้