เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for June 12, 2018

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 137724 45318 60553 65457 36391 20981 34812 75328 15507 6641 36305 21729 39367
CAD 156985 30168 45156 89911 69870 27605 32658 23547 12714 31553 22139 17078 40139
CHF 101245 13020 50265 76863 15519 5425 29524 73906 1663 2118 18392 9060 39736
EUR 599561 236617 148392 269450 366976 73977 64676 88420 226125 271033 112303 50902 92912
GBP 269609 69254 58285 149396 149576 26732 37521 62228 43163 37240 67526 57314 29000
JPY 166877 60609 55557 79424 67648 24344 41172 23212 28886 32952 28874 55723 38368
MXN 214278 64923 86623 133850 108843 4053 7360 66258 105299 80948 35422 45996 43333
NZD 64699 34836 27830 26548 30169 2854 6239 27854 19683 4584 9675 22941 22431
RUB 31791 12875 775 15420 27604 2960 2876 2301 22287 15176 250 6606 1485
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้