เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for June 19, 2018

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 135854 32212 75311 81295 20747 19725 37174 74633 1526 5022 41993 30693 50367
CAD 190384 45738 59752 85775 92059 54974 34676 14121 28858 31718 25677 33222 51953
CHF 93601 18837 50794 68626 13498 5225 28396 62311 2432 1577 19646 22794 40239
EUR 478200 190684 154566 208997 251900 65900 59115 43711 151674 261448 116357 40761 96068
GBP 172592 46892 66098 94733 60941 24974 39560 53867 7054 37592 70351 42108 35609
JPY 154641 46565 82127 80588 35571 25580 35035 35223 17151 34732 30501 48426 63117
MXN 156503 60316 71581 87627 72316 3588 7634 20228 51259 80450 36354 43517 46734
NZD 43308 14656 30596 26057 5726 2189 6580 23951 0 5373 10485 10245 24238
RUB 18051 10418 569 5992 15746 1635 1730 0 13332 13816 257 2494 2726
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้