เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for July 31, 2018

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 137325 21642 73118 95089 23942 17743 37414 86278 4402 6078 42261 21344 47462
CAD 140253 23679 55248 84857 49753 28309 31844 44990 19238 31111 25942 16082 50370
CHF 91099 6190 50612 78148 13275 6582 27033 70748 2595 1116 17796 11571 41421
EUR 499721 174549 151724 231982 278576 83590 59821 47487 168811 271966 115640 34268 101360
GBP 190296 35001 82387 129761 68169 23123 37329 77342 7590 41717 82271 37131 45815
JPY 197566 48016 116473 126011 32904 19808 44458 86209 4167 35100 46343 42951 89590
MXN 189767 97475 70960 84753 113415 6384 4237 1035 102661 115711 4400 56921 59932
NZD 51816 14454 38134 33887 5622 2268 6853 36347 475 611 12412 10045 28757
RUB 26658 14468 6729 10189 18775 1983 1136 0 15695 21982 154 2164 9655
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้