เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for September 04, 2018

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 156234 31772 75803 102691 34877 19595 43378 88374 4698 7335 41269 27186 54275
CAD 151238 34748 61055 83790 53216 30146 34413 39766 22426 41849 28079 20817 53909
CHF 80733 7973 48367 63450 13358 8948 18646 52599 2555 1175 13491 14809 42211
EUR 527579 173335 165372 254016 283775 86522 64726 61155 146909 273585 126707 33922 128817
GBP 261700 64040 133653 171837 80535 21885 43574 122530 4130 46707 98989 56201 92950
JPY 185347 47572 99504 110072 35048 22256 45348 77878 6558 35055 46857 34498 71646
MXN 220430 103856 91337 108382 124364 7550 4087 150 120325 140228 2430 65199 71378
NZD 55781 16291 41185 36071 7252 2568 6493 38845 256 813 14584 11221 30771
RUB 27753 7827 3100 18320 22555 1558 2050 0 20956 10269 993 15142 3189
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้