เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for October 09, 2018

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 170758 25596 98880 118989 25120 24078 44663 107201 4233 7545 57241 25419 56043
CAD 121489 38867 51012 49286 41083 30874 26932 8510 14974 44877 17447 21843 49623
CHF 61862 14990 27793 37435 9720 8852 23764 30044 2536 1169 8323 20046 23968
EUR 483802 162315 178457 228799 234237 82096 60516 25698 102243 271172 143116 36846 118768
GBP 210549 30186 90693 154862 78777 21470 37048 94812 15150 48715 89150 31909 48385
JPY 253374 47034 162235 181744 43542 21629 44630 138868 3690 39723 64352 40448 114678
MXN 208594 126813 52364 73701 152510 7458 3098 7442 149567 111826 6228 76131 21116
NZD 64710 15418 49238 46161 8119 2267 6489 44183 245 990 20270 14649 32403
RUB 25075 10347 7702 13088 15607 1639 1765 0 14669 21293 1089 1803 7111
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้