เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for December 24, 2018

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 117693 22653 53914 68742 25759 22885 34607 44078 4139 13774 39444 27214 26554
CAD 159195 27887 72579 99624 46527 28141 36546 53336 0 30530 42530 25822 55213
CHF 70711 6830 30159 54719 17359 8048 22079 45282 2465 1921 17509 12781 22582
EUR 508253 139059 197514 267531 243588 89872 55360 40110 108396 298447 178139 26688 115542
GBP 212023 35076 91555 155098 79309 18563 37873 98976 5593 43905 101044 37249 43447
JPY 224458 33281 132370 162784 52498 24259 35456 94252 23097 45414 32356 31850 109199
MXN 137078 64558 61129 64403 67131 4521 5222 6183 53023 63101 10024 52322 36898
NZD 28524 17717 15777 6961 6514 3200 5587 3098 38 7895 6246 12133 11930
RUB 34022 17848 2279 15088 30120 1086 1623 192 29620 24193 258 7586 1328
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้