เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for December 31, 2018

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 122428 27919 54210 69453 26535 22173 38800 45324 4106 13617 38766 32170 28967
CAD 170168 34330 84979 104762 45172 28651 37592 60277 0 30182 45376 30673 62618
CHF 67730 5931 31461 53702 14972 7239 20439 45123 2045 1555 16232 11982 23573
EUR 505986 148288 194936 262426 244448 81845 53175 40539 110896 299788 176416 28805 112280
GBP 212470 35782 92696 155005 79081 17777 36787 98244 4956 44357 98295 38668 48102
JPY 216224 32712 121335 158287 57213 22364 34815 87795 30453 46941 27152 28394 101961
MXN 151235 82260 72488 60432 71503 5236 3937 5576 56900 73048 9554 56404 49016
NZD 29640 18272 16310 7784 6520 2668 5894 4018 39 7053 6549 13434 12217
RUB 35017 17180 4231 16792 29159 1013 1595 1204 28659 18274 1885 13474 1818
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้