เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for January 22, 2019

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 120516 17580 53643 79775 30002 21602 35312 51308 7638 16869 31127 19784 34425
CAD 151010 16727 72823 102840 40096 28699 35347 56864 2338 30408 38045 10125 57981
CHF 63095 6091 22493 48181 19769 8263 20273 39318 10670 1258 15391 12569 13576
EUR 527176 148652 189658 276892 270757 90215 55344 39231 137923 310543 162743 27903 112808
GBP 210645 30050 82161 152335 87722 23798 36300 85639 22456 47669 80604 31223 49869
JPY 212563 28403 68070 145235 111292 34136 28412 73839 95627 41915 16338 28994 49940
MXN 206199 141908 78389 56526 123942 7418 3521 294 109359 107691 6698 81967 68542
NZD 33089 15437 20026 14231 7340 2987 5289 9421 642 6441 7106 12064 14299
RUB 27078 11908 5999 13990 19839 1177 1237 0 18067 19426 1704 4993 4002
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้