เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for March 12, 2019

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 163073 25440 69139 106757 47379 25789 41468 70704 10355 13625 49447 25331 36184
CAD 159939 20276 61329 100572 48039 33566 45046 46035 7541 39925 39144 12666 53284
CHF 85572 12174 35479 61681 20112 9313 27577 46358 2163 2410 27025 18664 19501
EUR 536724 151857 227602 276601 219607 90086 71335 53613 94320 290054 180396 35487 118661
GBP 191938 29927 66623 127752 85615 26520 31961 53268 31611 50020 61436 28980 38615
JPY 196766 22144 80925 137778 74489 30670 35178 80910 45399 34121 58735 27602 35436
MXN 273064 177252 102156 73029 150878 6705 3952 20446 128073 130747 9293 83915 71566
NZD 42326 20974 16377 15196 17238 3497 6052 9713 1161 11425 12856 9583 11725
RUB 65966 35636 13059 28895 51715 1433 1190 0 31753 48925 582 1883 16345
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้