เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for July 09, 2019

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 158794 31850 85857 96527 31911 28426 39035 65971 10782 15837 43753 36448 47803
CAD 164842 48734 39508 74021 99594 39422 23075 13325 78173 46088 7922 31548 34814
CHF 51844 7149 17577 34248 14075 10084 19829 20940 4085 1452 13702 16314 11287
EUR 521379 158398 194263 266303 260339 85354 55453 36339 136361 307059 155404 31821 123452
GBP 247048 36232 109214 181197 86378 21707 43544 123981 5322 54723 116894 27789 60388
JPY 135737 35346 38997 69473 64989 26619 27452 8979 37239 41245 35158 38861 18398
MXN 244234 181214 54832 55760 186370 6823 2595 150 157041 140997 13207 91078 52173
NZD 54222 10484 32689 40073 14256 2688 6300 39486 2569 2525 25161 5336 15900
RUB 77483 48391 15936 26633 60670 2459 877 0 49510 69049 0 5576 26226
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้