เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for October 15, 2019

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 163884 42162 89767 90704 35866 28886 36119 77631 3439 13872 67929 38828 48952
CAD 149079 58007 45046 54260 76985 34380 24616 6478 48380 43536 24599 41189 39508
CHF 64763 13534 26300 42234 14902 8706 23272 32972 1693 1242 23025 19097 13943
EUR 517182 153261 230127 264794 214307 82037 55658 43522 103975 300558 168198 33138 134965
GBP 243309 25431 98383 187491 103115 23830 35254 129273 25830 44551 102267 29860 57537
JPY 157707 46416 53057 81307 71535 27228 30359 43559 33760 27999 38056 44319 41871
MXN 233100 171659 58617 52984 169253 6344 3117 902 146736 130602 7696 83930 48614
NZD 74796 14383 54399 56518 13705 3062 5859 49556 0 3819 34039 16398 30877
RUB 55386 29982 4896 23534 49236 1870 1254 900 42293 44267 0 7909 8450
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้