เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for December 03, 2019

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 185828 57550 93983 94723 56145 29523 31668 73965 10972 13200 74879 53792 49844
CAD 184060 64040 42569 79966 110194 33194 24437 11092 65995 38086 32562 56744 30759
CHF 79183 15119 37406 52799 17354 10688 23846 44976 1635 1310 30876 20151 20868
EUR 590124 164392 233441 321158 285706 88568 54971 38562 150823 344451 181222 43557 137918
GBP 236714 47755 77805 151535 121233 30583 30835 59739 48833 66747 78906 48919 52495
JPY 214223 48312 96135 126334 76981 32800 34330 71367 26917 38756 62280 41071 56685
MXN 290980 196052 65925 84564 217740 6535 3486 398 172830 155498 11571 107458 73669
NZD 71895 16467 43459 50696 21633 3386 5457 43196 3890 8689 24962 12533 32007
RUB 60168 33196 5239 25197 53839 1764 1079 900 42549 44767 0 6250 8493
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้