เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for December 17, 2019

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 153504 33294 79872 90892 41782 25474 28006 66349 6489 16692 60773 29625 41208
CAD 189458 47523 36332 85984 121501 45202 20876 6429 71471 43650 21785 36511 32370
CHF 61630 13762 24836 36839 15995 11011 20781 28182 2333 1338 26728 19684 9628
EUR 542923 165355 231049 288313 244275 77770 56114 26947 137932 338095 157942 44265 148057
GBP 201586 59311 65091 104881 105273 32093 25921 10064 33783 73846 68259 49753 46625
JPY 178529 43418 85480 102748 54004 27762 34444 55081 14057 45029 59917 32394 45727
MXN 288786 211650 59390 69343 225825 6744 2522 932 181681 154740 6792 109291 79312
NZD 44340 16160 24377 24157 13594 3260 5606 17619 506 8839 17825 11414 16189
RUB 56317 34098 3757 19846 51726 2373 834 0 45838 44314 0 7803 9416
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้