เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for February 11, 2020

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 177528 48188 80856 96321 56891 28699 35461 71235 10059 19276 77360 45950 33547
CAD 166914 68225 58520 57774 77069 37520 27930 12389 48979 38188 40651 57146 38168
CHF 51465 15937 12170 22929 19846 12494 19344 10173 11464 5836 13155 21539 5951
EUR 612444 169475 255144 338132 281706 90585 61342 27850 145522 374399 171729 44521 178070
GBP 212228 65006 43922 107906 133105 30739 26624 17389 46465 68601 67267 63250 42175
JPY 193822 54805 80993 111167 70770 24971 39180 74571 24227 39076 70684 36627 40000
MXN 302445 193940 37614 98944 259767 8175 3678 2982 220550 156767 5823 124747 49922
NZD 48946 19893 23969 22603 16606 3994 5915 15436 5588 5560 13642 17363 19135
RUB 53196 27913 977 23109 51196 2174 1023 440 44971 30640 427 12928 3629
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้