เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for October 13, 2020

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 137281 63863 60009 46258 58761 26189 17540 3792 48216 55222 42978 47132 24817
CAD 121956 24638 38202 63693 61172 31648 20605 4067 37627 56207 18395 12775 40373
CHF 47725 16896 4724 11426 29455 19253 13396 1630 24043 10723 4769 15420 4335
EUR 646165 228295 59658 320037 538976 92436 42134 30856 443178 374580 70287 63825 53514
GBP 148279 36195 45997 83165 72738 27739 28364 29279 15213 44704 62276 37686 28781
JPY 165616 47245 27269 86989 117085 29824 19704 4695 92730 92746 10625 27822 32390
MXN 118828 51329 28851 59746 85143 6391 3472 2713 58980 66648 3390 35991 32009
NZD 38209 20227 13737 12963 20833 4458 3078 4729 10305 11788 7296 15447 15123
RUB 21869 7328 11895 13237 8215 1289 1744 835 7796 8453 9727 9936 1758
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้