เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for January 05, 2021

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 146093 59738 63645 48589 62298 35013 17397 3238 46724 57725 48313 42895 27815
CAD 156124 41560 27036 71354 109613 40770 17035 3123 84636 60449 18220 25583 25534
CHF 49028 17386 8014 9246 29386 22392 11624 901 23600 9822 5376 15319 7350
EUR 673532 224832 81841 349449 550714 94847 36573 34129 473829 398567 67572 67843 54977
GBP 143209 35526 31861 71685 84224 33641 24767 18852 26203 51895 49273 27946 26937
JPY 206963 69163 18973 98129 171246 36774 13847 4650 153840 111617 7523 35351 21955
MXN 141291 52578 60301 79574 76962 7721 2610 296 80437 68691 2792 59634 30222
NZD 47194 26552 14556 13051 29253 7098 2892 3026 17961 17934 6028 16118 18160
RUB 25159 7509 6684 15572 16923 2078 1552 0 9644 16628 2619 4575 10333
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้