เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for April 20, 2021

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 136167 56723 58529 46349 60639 31677 15581 3733 42261 49473 52627 44619 23012
CAD 173145 53824 40578 71858 113008 46500 18596 4335 85943 58908 28014 36836 32483
CHF 41266 11264 12906 20329 8053 9550 20184 14968 2271 3429 10155 12867 7561
EUR 661640 197137 116329 365754 494986 91482 43058 33403 449085 393760 63317 61556 61540
GBP 164246 61053 35875 60909 106105 40167 20149 2280 46362 55603 51171 55380 31119
JPY 162649 26617 86436 115715 39632 18258 34522 57722 8784 48865 37728 27869 72414
MXN 146537 68012 71566 68959 70460 7910 2855 178 85565 70034 4896 61923 31166
NZD 40632 21695 17373 12816 19044 5227 3321 5148 11145 9418 7535 19858 15782
RUB 27374 8212 1360 17233 24064 1929 1950 100 15375 19534 0 4209 9050
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้