เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for June 29, 2021

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 140482 48824 66624 65391 49139 24473 22925 19555 22539 46291 73543 40989 16960
CAD 196928 68301 22500 83461 154243 43608 18627 7994 128705 65203 11394 50375 24639
CHF 42684 18941 7876 12669 15910 10865 18689 7110 6477 2589 10300 21447 5903
EUR 697425 209058 121912 387635 524237 94487 45031 21157 455454 450042 86760 51345 64095
GBP 169230 51596 33873 82559 111907 34027 22402 28892 56101 44384 47417 48548 26797
JPY 195698 27380 97275 149165 57450 18496 40316 99898 835 42985 69061 26020 76282
MXN 144435 71449 90903 64373 49436 7780 3263 2890 90574 63051 7951 63628 18708
NZD 41352 19914 16790 15696 19617 4521 3724 8837 15372 4863 7011 20951 12640
RUB 44362 18924 8586 22309 34516 3034 1165 451 22298 30822 0 8511 19901
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้