เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Any 500 to 1 leverage brokers left?

Feb 21, 2021 at 08:07
3,741 การดู
78 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 06, 2022   14 โพสต์
Jun 07, 2022 at 02:23
You shouldn't be trading over 50:1 leverage. Anything above that is scammer style/ boiler room/ bucket shops, preying on greedy ignorant rubes/proles.

Stick with a regulated broker like Oanda.
Protect against loses and the profits take care of themselves.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 29, 2020   21 โพสต์
Jun 13, 2022 at 10:06
You are either an experienced trader or a complete newbie who wishes to trade with such a high leverage. I would love to know how your experience goes with such a great leverage.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 24, 2020   21 โพสต์
Jun 13, 2022 at 10:10
I am afraid of high leverage as it can turn my account upside down. I avoid using it even when my broker offers a high leverage ratio.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 24, 2022   28 โพสต์
Jun 15, 2022 at 10:15
Many regulated brokers provide 500:1 leverage like XM, Fxview and XTB
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 09, 2019   538 โพสต์
Jun 15, 2022 at 12:47
IC Markets as well. it depends on the regulation if any you settle for.
If you can't spot the liquidity then you are the liquidity.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 04, 2020   9 โพสต์
Jun 17, 2022 at 00:56
using Fortune Prime Global, has been good
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 14, 2021   57 โพสต์
Jun 27, 2022 at 09:50
Yes, there are still many brokers that provide 500:1 leverage and, in my experience, the brokers that I am aware of with the requested leverage are ICM and FP Markets.

They are both regulated and provide good trading conditions, the customer service in FP markets is quick in responding and solving queries.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 29, 2022   26 โพสต์
Jun 29, 2022 at 12:08
Offshore brokers are more likely to have that leverage like Hugosway or IC Markets depending on your location
Keep it country
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 18, 2022   48 โพสต์
Jun 29, 2022 at 12:14
Many brokers provide 500:1 leverage, but it’s important to use a broker that offers dynamic leverage. I’m trading with coinexx and lqdfx, both offer a maximum of 500:1 leverage, but I never go beyond 300:1.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 08, 2022   10 โพสต์
Jul 07, 2022 at 13:40
Some brokers do provide 1:500 but only in certain areas. If you are from EU or US then you will still get a lower leverage
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 19, 2021   12 โพสต์
Jul 10, 2022 at 21:12
IC markets, FXview and CedarFX do
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 25, 2019   21 โพสต์
Jul 13, 2022 at 09:13
Think ive mentioned previously you can get large leverage with EagleFX. On the forex side it's up to max 500 i believe and crypto it's 100. They do have stocks and things around 1:20 so it,s not strictly 500 for everything
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 09, 2013   139 โพสต์
Jul 13, 2022 at 12:49
Leverage is a double edged sword. Thus, we need to choose it carefully according to our account size. I trade with CedarFX. They offer 1:500 leverage in currencies.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 20, 2020   399 โพสต์
Jul 13, 2022 at 14:36
There are lots including LonghornFX, IC Markets and Hugosway.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 31, 2021   221 โพสต์
Jul 13, 2022 at 15:10
If you are interested in brokers who can get 1:500 leverage than you'd choose from brokers with an offshore regulation. I know a good one.
And this FCA regulation makes only money from clients. Nothing more.
Think thrice before opening an order
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 17, 2018   103 โพสต์
Jul 13, 2022 at 16:07
I have been using EagleFX and Icmarkts for a while now both have there places for trading you just need to do your research, and find what works for you. let us know what you find. some times you will need to test out some of the platforms and find your way around to see if you like the lay out and ease of use.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 10, 2022   4 โพสต์
Jul 13, 2022 at 19:16
There’s a few out there Hugosway, CedarFX are just a few might be worth checking them out and doing some research
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 08, 2019   213 โพสต์
Jul 14, 2022 at 09:35
You can add LonghornFX to that list......
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 08, 2019   57 โพสต์
Jul 14, 2022 at 11:02
I use a high leveage broker with 500/1, and looked into a couple myself, i now trade with CedarFX for greater leverage
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 23, 2022   6 โพสต์
Jul 16, 2022 at 16:12
Yes there are. I use CedarFx for precisely that reason. Also they deposit limits are small because of the high leverage.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ