เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

โพสต์โดย Treeny

Forex is not scam ใน ทั่วไป Jan 26 at 15:54
You need sound mind ใน ทั่วไป Jan 20 at 17:21
Be productive ใน ทั่วไป Jan 19 at 17:38
Greed is dangerous ใน ทั่วไป Jan 11 at 19:17
Fast Scalper EA ใน กลยุทธ์ Dec 09 2021 at 22:05
Copy trading ใน ทั่วไป Dec 08 2021 at 21:44
To be a successful trader ใน ทั่วไป Dec 02 2021 at 19:47
Placing stop loss ใน ทั่วไป Dec 01 2021 at 19:26
When to stop. ใน ทั่วไป Nov 25 2021 at 20:13
Mistakes. ใน ทั่วไป Nov 24 2021 at 22:33
Broker swap increase ใน ทั่วไป Nov 23 2021 at 20:25
Basic mistake we make ใน ทั่วไป Nov 18 2021 at 18:39