เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Consistency is the brick

Dec 01, 2020 at 07:59
3,483 การดู
132 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   298 โพสต์
Dec 01, 2020 at 07:59
Consistency is the brick of success. It helps gradually to build your account. To be successful for long term we need to be consistent in profit making. Random trading can't help us to be successful.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   869 โพสต์
Dec 01, 2020 at 13:53
You are right. Consistent profit is key in trading. Trader need discipline and patience to make consistent profit.
Barter 7 (Barter7)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 08, 2019   8 โพสต์
Dec 01, 2020 at 21:09
Agreed! A successful trading strategy is based on the aging... the longer of trading the longer solid build. But nowadays many traders trading short term but not looking for long term trading so in the end might back to zero if not managing well their risk.
lovefortrading (perryjohn765)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 12, 2017   238 โพสต์
Dec 02, 2020 at 08:27
true that..in order to be consistent one need to practise daily
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 17, 2020   23 โพสต์
Dec 10, 2020 at 10:03
It is important to keep working consistently in order to achieve profits and success. Consistency is the brick for achieving success.
Elena Triston (ele020)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 15, 2020   219 โพสต์
Dec 15, 2020 at 06:35
Totally agreed with this statement being consistent will help you develop your skills effectively and develop good risk management in order to have good profit and minimum loss.
The more your practice, the more you learn.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 01, 2020   231 โพสต์
Dec 15, 2020 at 09:27
If you want to be consistent in forex trading, then you should learn the basics of forex and do hard work to make a good plan and strategy which will be helpful for you.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 16, 2020   21 โพสต์
Jan 07, 2021 at 08:46
I agree. Consistency is surely the foundation that leads to success eventually. In order to make regular profits and be on the top, consistency is important.
Sar John (Sarjohn)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 28, 2020   187 โพสต์
Jan 11, 2021 at 11:16
Consistency, yes. But being consistent does not mean that every trade is a winning trade.
Focus on trading, not just on making money
Become organized and disciplined
Develop a strict daily trading routine to develop positive trading habits
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 02, 2020   21 โพสต์
Feb 08, 2021 at 10:55
That is right but making consistent profits is not at all an easy task. It takes a lot of time and effort. If a person is getting regular returns it kind of acts like an indication of success.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 29, 2019   7 โพสต์
Feb 08, 2021 at 11:13
Constancy is not the brick. Consistency comes from other 'bricks' like money management and a good trading strategy
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 29, 2020   26 โพสต์
Feb 17, 2021 at 10:12
Molodicar posted:
Constancy is not the brick. Consistency comes from other 'bricks' like money management and a good trading strategy
A good strategy can bring you good profits if it starts working and you get your hands on it.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 21, 2021   48 โพสต์
Feb 17, 2021 at 11:30
That’s true!
Consistency is the brick for achieving success, not only in trading but in every aspect of life
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 01, 2020   28 โพสต์
Feb 17, 2021 at 11:58
Yes that's true. In the process of finding your best strategy, you will lose some money too but then it will all get covered.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   759 โพสต์
Feb 17, 2021 at 17:43
forextrader777 posted:
Being consistent is always profitable in the longer run.

True. Traders need proper trading plan to make consistent profit in trading.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 29, 2020   26 โพสต์
Feb 18, 2021 at 10:05
Gingerrogers posted:
 Yes that's true. In the process of finding your best strategy, you will lose some money too but then it will all get covered.
For that also, one needs to be consistent and should not let emotions come his way which usually happens in a situation of profits and losses. Demo trading with a good broker can help a person in building and modifying strategies. I have also done it through Turnkeyforex and Oanda. It’s easy and convenient.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 05, 2020   81 โพสต์
Feb 18, 2021 at 10:20
Becom8in consistent in forex is something that takes years to come. Its actually very hard to become consistent, but those who are able to achieve this, surely have a great future in forex.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 01, 2020   28 โพสต์
Feb 18, 2021 at 11:49
Freddraven posted:
Gingerrogers posted:
 Yes that's true. In the process of finding your best strategy, you will lose some money too but then it will all get covered.
For that also, one needs to be consistent and should not let emotions come his way which usually happens in a situation of profits and losses. Demo trading with a good broker can help a person in building and modifying strategies. I have also done it through Turnkeyforex and Oanda. It’s easy and convenient.
With making strategies one should analyze the market as well.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 04, 2021   35 โพสต์
Feb 23, 2021 at 08:43
Consistency is something which is not easy to maintain. But the ones who are successful in being consistent become great traders.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 04, 2021   31 โพสต์
Feb 23, 2021 at 11:53
Consistency is that brick which can help you build pillars of profits.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ