เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

โพสต์โดย forexminded

Fear is the greatest reason ใน ทั่วไป Mar 15, 2021 at 09:16
Every newbie should practice ใน ทั่วไป Mar 15, 2021 at 09:13
It has been said that ใน ทั่วไป Mar 11, 2021 at 09:04
Choosing a pair ใน ทั่วไป Mar 11, 2021 at 09:04
Losses are a part of trading ใน ทั่วไป Mar 11, 2021 at 09:02
Consistency is the brick ใน ทั่วไป Feb 23, 2021 at 08:43
Is trading hard? ใน ทั่วไป Feb 19, 2021 at 10:40
Trading in lower timeframes ใน ทั่วไป Feb 17, 2021 at 11:46
New traders become restless ใน ทั่วไป Feb 17, 2021 at 11:45
There are three things ใน ทั่วไป Feb 15, 2021 at 12:26