เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Emotion in Forex trading

Jun 13, 2018 at 10:19
7,864 การดู
310 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 31, 2021   35 โพสต์
Feb 16, 2022 at 12:14
A trader should never have emotions while placing trades, it will always ruin one's trading journey.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 10, 2021   176 โพสต์
Feb 18, 2022 at 02:29
As a trader, emotion is your worst enemy. As you are a trader, you need to avoid emotional trading because when you are caught up in emotion, you can not do well in your forex trading. Just keep in mind that emotional trading is not good.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 24, 2022   15 โพสต์
Feb 18, 2022 at 08:20
Seems all are struggling to cope with this enemy. I read somewhere that making proper trade strategies and not doing over trading is some of the few ways to handle this, But I think these two are also the biggest challenge for a trader.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 13, 2022   18 โพสต์
Feb 18, 2022 at 09:18
Trading is not about emotions so you have to be practical when making decisions because it's about your money.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 23, 2020   42 โพสต์
Feb 18, 2022 at 12:20
Emotions= Loss in forex trading.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 23, 2021   16 โพสต์
Feb 22, 2022 at 08:16
Getting emotional while trading is a sure sign that your trade will have a negative affect, so you just have to be careful and letting the emotions be out of the box.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 20, 2022   31 โพสต์
Feb 24, 2022 at 06:01
Emotions and trading don’t mix well, so it is better if a trader keeps all kinds of emotions out of his/her mind while trading. Traders don’t need emotions, but smart trading strategies to win trades, which come from knowledge and practice.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 21, 2022   57 โพสต์
Feb 24, 2022 at 06:06
A trader can’t afford to be emotional while trading. The moment a trader gets greedy or scared, that’s the beginning of his/her downfall in forex trading. A trader should implement the right trading strategies and remain patient to succeed in this field.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 15, 2022   219 โพสต์
Feb 25, 2022 at 09:09
Greenwood posted:
Are you saying that emotions are good or bad?
Well, you should open your new trade position only based on your current market analysis, don’t follow your emotions when you are trading! Because, more than 95% traders loss their money because of following their emotions & greed!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 07, 2020   63 โพสต์
Feb 25, 2022 at 11:30
You cant runaway from emotions. They are the part of a trader's mindset. How well you tackle with it and handle your profits and losses is the key in forex trading.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 07, 2021   72 โพสต์
Feb 28, 2022 at 04:22
Emotions are an important part of trading because they influence trading decisions. That’s why uncontrolled emotions are a big NO in trading. Traders can never eliminate emotions from trading, but they can learn to control them. To keep your emotions in check, develop a trading plan based on your needs and market knowledge.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 15, 2022   219 โพสต์
Feb 28, 2022 at 08:15
Greenwood posted:
Are you saying that emotions are good or bad?
If you are not sincere enough on your existing trading plan then you will be affected by your bad emotions during your trading time! I don’t think, you emotions can really help you during your trading time; so try to follow your trading rule as much as you can!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 12, 2019   105 โพสต์
Feb 28, 2022 at 20:47
Its the holy grail of trading so yo speak mastering ones trading psychology mindset.
If you can do this along with a solud trading plan your pretty much unstoppable
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 16, 2022   67 โพสต์
Mar 01, 2022 at 14:47
Mohammadi posted:
i think without trading emotions and maintain analysis always when trading is a real part of real trading discipline that always supportive to avoid unfortunate risk and losses. but we cant maintain this attitude during trading most of the time. as a result 90% are loser from here above all the beginners level.
It’s our natural habit; don’t try to control your emotions during your trading sessions; just focus on your trading process and always avoid revenge trading! Basically revenge trading is the main culprit! So when’ll face SL, don’t be panicked just focus on your process!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 15, 2022   219 โพสต์
Mar 02, 2022 at 05:34

Controlling emotion is the major concern for a trader. Because when a trader sees there is money splattering like water in the sea, he cannot control his emotion in terms of anything. But, those who have been here for a very long time can only control emotion as they are familiar with the environment.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2022   4 โพสต์
Mar 03, 2022 at 22:51
I was confused and clueless In making a decision either to report or contact a hacker to access my partner’s phone, at least have evidence the day I will confront him. I contacted a private investigator “webdrive AT writeme dot com” who gave me access in a few days after my complain, doubt cleared, he was only busy with work.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 15, 2022   219 โพสต์
Mar 04, 2022 at 04:26
Don’t let your emotion raid into your trading but if so happens, it will raze your trading down. I know it’s a physiological problem; however, you have to control it at any cost to save yourself. Always try to ignite your trading skill and execute as much as you learn in the demo account.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 08, 2022   15 โพสต์
Mar 08, 2022 at 12:26
Emotion can really mess up your psychology when it comes to trading, so that is why many traders try to take it out before trading. Greed, revenge trading, overconfident are some of the common emotions that can be found in trading and they all should be eliminated before you execute an order.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 31, 2021   48 โพสต์
Mar 09, 2022 at 06:23
Emotional outburst is natural while placing trades but it's extremely important to learn how to control them.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 27, 2021   57 โพสต์
Mar 10, 2022 at 10:24
I believe that emotions in forex trading can ruin anyone's trading journey, more the emotions less chances of getting profitable.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ