เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

How to start forex trading? Read These Best Tips!

Jan 28, 2022 at 17:43
1,646 การดู
52 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 25, 2022   152 โพสต์
Jan 28, 2022 at 17:43
Most people are want to know how to start forex trading. Then here are some tips that I want to share with:

How to Get Educated About Forex

To trade effectively, it's critical to get a forex education. Spend some time reading up on how forex trading works, making forex trades, active forex trading times, and managing risk, for starters. There are plenty of websites, books, and other resources you can take advantage of to learn more about forex trading.

As you may learn over time, nothing beats experience, and if you want to learn forex trading, experience is the best teacher. When you first start out, you can open a forex demo account and try out some dry-run trading. It will give you a good technical foundation on the mechanics of making forex trades, as well as help you get used to working with a specific trading platform.

Use a Micro Forex Account

The downfall of learning forex trading with a demo account alone is that you don't get to experience what it's like to have your hard-earned money on the line. Trading instructors often recommend that you open a micro forex trading account, or an account with a variable-trade-size broker, that will allow you to make small trades.

Learn About the Currencies You Trade

To get started, you'll also need to understand what you're trading. New traders tend to jump in and start trading anything that looks like it moves. They may use high leverage and trade randomly in both directions, and this can often lead to the loss of money.

Understanding the currencies that you buy and sell can have a big impact on your success. For example, a currency may be bouncing upward after a large fall. This may cause new traders to try to 'catch the bottom.'

Manage Risk and Emotions

Managing risk and managing your emotions go hand in hand. When people feel greedy, fearful, or another emotion, this may be when they're more likely to make mistakes with risk. And this is what often causes failure.

When you look at a trading chart, approach it with a logical mindset that only sees the presence or lack of potential for success. It should never be a matter of excitement.

เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 28, 2022   10 โพสต์
Jan 28, 2022 at 20:23
Thanks, very interesting!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 24, 2022   20 โพสต์
Jan 29, 2022 at 05:18
Pretty well explained, I believe in the same too. But I think demo account has its own importance for a newbie. After few months shifting to micro live account is a best way.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   869 โพสต์
Feb 06, 2022 at 01:47
Forex traders will not be successful traders overnight.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 31, 2021   35 โพสต์
Feb 07, 2022 at 08:34
To start forex trading, firstly prepare yourself enough on demo trading and make sure that you have enough knowledge of the market for placing live trades.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 07, 2022   24 โพสต์
Feb 08, 2022 at 05:34
Learn, practice on demo ad then go for live trading by starting small.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 20, 2020   399 โพสต์
Feb 08, 2022 at 08:03
These tips all help for sure. Its a journey of education and it is one that is unique to each person. These will help but so much more to trading as well. :)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 20, 2021   25 โพสต์
Feb 08, 2022 at 08:35
In order to start trading in forex, get sufficient knowledge and skills to make your trading effective.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 26, 2020   327 โพสต์
Feb 08, 2022 at 09:46
learning is important there is no way to ignore but honestly speaking any level of learning can be useless if there is no regular practice level.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 24, 2022   15 โพสต์
Feb 08, 2022 at 12:02
Last one is I think the most important step, if a trader don't know how to manage emotions then he may experience a FOMO and can lead to over or under trading.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 08, 2019   213 โพสต์
Feb 08, 2022 at 16:27
Good tips
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 20, 2021   25 โพสต์
Feb 09, 2022 at 07:11
This is quite good, I am sure it will help every trader out here.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 20, 2021   19 โพสต์
Feb 09, 2022 at 08:05
Demo trading is the crucial step, never skip that for a small chunk of profit.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 09, 2022   1 โพสต์
Feb 09, 2022 at 15:46
Very interesting, thanks for sharing!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 10, 2021   176 โพสต์
Feb 10, 2022 at 02:01
For forex trading, it is important to understand the markets and methods. In this way, you can better manage your risk, make winning trades, and set yourself up for success.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 13, 2021   32 โพสต์
Feb 11, 2022 at 06:09
I think you have listed almost all the points that are needed to start forex trading but anybody reading this post should understand that all these points have a detailed study available for them. Every new trader should go through that study and make themself familiar with the best practises in forex trading.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 26, 2020   327 โพสต์
Feb 11, 2022 at 09:13
Forex trading is a place where we actually come to make money more but become loser ultimately , because of just emotions.  
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 21, 2020   1 โพสต์
Feb 11, 2022 at 09:36
The very thing that fuels us to continue trading is your biggest barrier to consistent profitability.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 07, 2020   63 โพสต์
Feb 11, 2022 at 12:01
Great note, I think it would be much easier read if there is bullet or pointer next to it. I had a hard time reading, and not seeing the heading that should be showcased,
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 09, 2019   538 โพสต์
Feb 11, 2022 at 13:38
Remember that there are no shortcuts and you will have to put the work in.
If you can't spot the liquidity then you are the liquidity.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ