เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Leverage is useful or not ?

Sep 01, 2017 at 10:09
3,004 การดู
102 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 14, 2021   28 โพสต์
Aug 30, 2021 at 04:12
If used properly, Leverage can be really useful but one needs to know that leverage has a potential to magnify your profits as well as losses.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 17, 2021   536 โพสต์
Aug 30, 2021 at 08:42
necolesilvers posted:
If used properly, Leverage can be really useful but one needs to know that leverage has a potential to magnify your profits as well as losses.
Yes. I agree with you.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 27, 2021   64 โพสต์
Aug 31, 2021 at 07:55
leverage is called a double-edged sword in the forex market because of the risks associated with it. As much as leverage can be used to increase your profits in the forex trading market, it can increase the risks too.
Because of this, it is something that traders should use with a lot of care.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 09, 2017   785 โพสต์
Sep 01, 2021 at 08:17
according to me newcomers should not trade with using leverage at the first stage of trading , because it contains huge risk than others financial tool.  
HeavenLeighGill (HeavLeighGill26)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 05, 2021   401 โพสต์
Sep 02, 2021 at 03:19
Not sure if anyone has mentioned it yet but leverage is often referred to as a “double edged sword” for good reason.
Karlos Fandango (Smith2525)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 15, 2019   82 โพสต์
Sep 02, 2021 at 05:41
Imagine trading forex without any leverage..... haha.
All or nothing
BrokerChoice (ChanKaiTai)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 13, 2021   43 โพสต์
Sep 02, 2021 at 06:11
Yes... using leverage is very important in trading fx... trading fx is all about few hundred pips- thousand pips... there is no way to invest 100K USD to aim for these few profit
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 18, 2022   48 โพสต์
Jan 27, 2022 at 07:45
Leverage is a two-edged sword: On one hand, it increases your profit. On the other hand, it also increases your risk of losing a lot of money. Traders should use leverage only when they have a good money management strategy and follow strict rules.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 10, 2022   19 โพสต์
Jan 27, 2022 at 08:47
Leverage is only for those who know how how to play with it. Just like @Quercine said, it's a double-edged sword, so better use it wisely.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 20, 2021   78 โพสต์
Jan 31, 2022 at 06:20
It is useful for those who use it correctly. Leverage is a tool that allows you to get a better deal for your profit. However, it is also a dangerous tool because when you use this tool incorrectly, you can easily lose money much more than what you have deposited in the account.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 12, 2019   105 โพสต์
Jan 31, 2022 at 21:40
We all utilise leverage to some extent.
As others have said be careful it can really burn you if your not careful .
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 18, 2022   20 โพสต์
Feb 02, 2022 at 07:31
Some beginners are not able to understand the concept of leverage initially. But as they start to trade, they come to know that leverage can be very beneficial because it lets them trade bigger positions without owning a large amount themselves.
Seb King (sebking1986)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 09, 2019   538 โพสต์
Feb 02, 2022 at 13:02
frandunn posted:
Some beginners are not able to understand the concept of leverage initially. But as they start to trade, they come to know that leverage can be very beneficial because it lets them trade bigger positions without owning a large amount themselves.
Exactly, as with many aspects of trading, a lack of understanding is half the problem.
If you can't spot the liquidity then you are the liquidity.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 26, 2020   327 โพสต์
Feb 15, 2022 at 09:26
high leverage means high risk , its not true exactly, if there is any risk it is complete with nonsense planning or zero risk management, nothing without it.
Seb King (sebking1986)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 09, 2019   538 โพสต์
Feb 15, 2022 at 14:23
Tradelist45 posted:
high leverage means high risk , its not true exactly, if there is any risk it is complete with nonsense planning or zero risk management, nothing without it.
Exactly! It is a tool to be utilised. Poor use = poor results.
If you can't spot the liquidity then you are the liquidity.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 03, 2021   53 โพสต์
Feb 25, 2022 at 05:00
Leverage is of great importance in forex trading as it allows a trader to trade large positions for a small deposited amount. But it can blow the whole account if leverage is not used carefully. A trader should not prefer trading leverage if he is not sure about the trade.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 02, 2021   73 โพสต์
Feb 25, 2022 at 05:24
Quite a difficult question, the role leverage plays in your trading plan is totally dependent on the trader who has the complete power to turn it into a boon or bane. Leverage is an important tool as it enables the traders to borrow capital for gaining exposure and controlling big trades that further leads to maximising profits. Always remember that it is important for traders to strategize, minimise and effectively manage risks associated with leverage.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 12, 2019   105 โพสต์
Feb 28, 2022 at 20:45
It does allow us to participate in the market without leverage you couldn't hope to open up a position on a standard retail account
Suradi (FXOday)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 03, 2021   470 โพสต์
Feb 28, 2022 at 23:19
In forex trading, choosing leverage to become consideration actually, because high leverage is also associated with higher risk, because it alow trader open trades to use small margin requirement in high position size, it endangers account trading and narrowed margin level quickly when the trend against the position, margin call will be triggered quickly when trader using high lot size due use high leverage
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 13, 2022   18 โพสต์
Mar 01, 2022 at 11:43
Useful as long as it is used wisely.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ