ประวัติย่อ
CEO of Trainwreck Traders
รูปแบบการเทรด
Boom or bust
คำขวัญ
All or nothing